Diplomski studij - Program studija


Odsjek za pedagogiju

Naziv studija: Studij pedagogije (dvopredmetni studij)

Nositelj studija: Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Filozofski fakultet

Izvođač studija: Odsjek za pedagogiju

Trajanje studija: 4 semestra

Uvjeti upisa na studij: Nužan uvjet za upis diplomskog studija jest završen preddiplomski studij.

Ciljevi studijskog programa:

Diplomski studij omogućuje stjecanje potrebnih profesionalnih znanja i vještina nužnih za obavljanje pedagoških djelatnosti iz određenoga područja primijenjene pedagogije (primjerice: socijalne, adolescencije, ovisnosti). Omogućuje i planiranje, provođenje, te evaluaciju projekata i programa. Osigurava spremnost za znanstveno ili stručno usavršavanje. 

Stručni ili akademski naziv koji se stječe završetkom studija

Završetkom diplomskoga studija stječe se akademski naziv magistar/magistra pedagogije.

 

PROGRAM DIPLOMSKOG STUDIJA PEDAGOGIJE MOŽETE VIDJETI OVDJE.