GLPP 2016


Odsjek za pedagogiju

Odsjek za pedagogiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i
Department of Child Education, Faculty of Child and Adult Education Sveučilišta u Debrecenu, Mađarska,
poziva Vas na međunarodnu znanstvenu konferenciju

GLOBALNE I LOKALNE PERSPEKTIVE PEDAGOGIJE

(klik na naslov konferencije odvest će vas do njezine službene web adrese)