Konzultacije i kontakt podatci


Odsjek za pedagogiju

Konzultacije nastavnika u ak. god. 2018./2019. (zimski semestar)

 

NASTAVNIK

VRIJEME KONZULTACIJA

SOBA

E-mail adresa

Izv. prof. dr. sc. Branko Bognar

Utorkom, 12,30-14,00 h

49

dr. sc. Senka Gazibara, poslijedoktorandica

Utorkom, 10,30-12,00 h i prema dogovoru

73

sgazibara@ffos.hr

Doc. dr. sc. Renata Jukić

Ponedjeljkom, 9,30-11,00 h

63

rjukic@ffos.hr 

Sara Kakuk, asistentica

Srijedom, 10,00-11,30 h

73

Izv. prof. dr. sc. Goran Livazović

Cetvrtkom, 12,15-13,30h (nakon nastave)
ili prema dogovoru putem e-pošte

73

glivazovic@ffos.hr

Izv. prof. dr. sc. Mirko Lukaš

 Ponedjeljkom, 15,00 do 16,30 h

49

mlukas@ffos.hr 

Prof. dr. sc. Zlatko Miliša

prije i poslije nastave

49

Katarina Bogatić, asistentica

-

63

krengel@ffos.hr

dr. sc. Sanja Simel Pranjić, poslijedoktorandica

Utorkom, 10,00-11,30 h (najava putem e-poste)

72a

ssimel@ffos.hr

dr. sc. Sanja Španja, poslijedoktorandica

-

63

Doc. dr. sc. Mirela Müller

Petkom, 10,00-11,30 h, prije i poslije nastave

63

Vjeran Šergo, asistent (zamjena)

Ponedjeljkom, 10,00 - 11,30 sati

72a

Dean Cikovac, asistent (zamjena)

Ponedjeljkom, 15,00 - 16,30 sati

63

Nemanja Spasenovski, asistent (vanjski suradnik)

Četvrtkom, 9,30 - 11,00 sati

49