Nastavnici


Odsjek za pedagogiju

Redoviti profesori:

Izvanredni profesori:

Docenti:

Poslijedoktorandi:

Asistenti: 

 

Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij pedagogije Pedagogija i kultura suvremene škole 

Članovi Povjerenstva za stjecanje doktorata znanosti doktorskog studija Pedagogija i kultura suvremene škole su: 

  1. izv. prof. dr. sc. Branko Bognar, predsjednik
  2. prof. dr. sc. Zlatko Miliša, član
  3. doc. dr. sc. Renata Jukić, članica
  4. izv. prof. dr. sc. Mirko Lukaš, član
  5. prof. dr. sc. Vesnica Mlinarević, članica

 Nastavnici 

  • prof. dr. sc. Anđelka Peko
  • izv. prof. dr. sc. Siniša Opić
  • izv. prof. dr. sc. Marija Sablić
  • doc. dr. sc. Goran Livazović
  • doc. dr. sc. Mirela Müller