Nastavnici


Odsjek za pedagogiju

Redoviti profesori:

Izvanredni profesori:

Docenti:

Poslijedoktorandi:

Asistenti: 

Vanjski suradnici i nositelji kolegija na Poslijediplomskom sveučilišnom doktorskom studiju pedagogije Pedagogija i kultura suvremene škole:

 • izv. prof. dr. sc. Vesna Buljubašić Kuzmanović, voditeljica Poslijediplomskog studija
 • prof. dr. sc. Anđelka Peko
 • prof. dr. sc. Zlatko Miliša
 • izv. prof. dr. sc. Vesnica Mlinarević
 • izv. prof. dr. sc. Siniša Opić
 • izv. prof. dr. sc. Vesna Buljubašić Kuzmanović
 • izv. prof. dr. sc. Branko Bognar
 • izv. prof. dr. sc. Mirko Lukaš
 • doc. dr. sc. Goran Livazović
 • doc. dr. sc. Marija Sablić
 • doc. dr. sc. Renata Jukić
 • doc. dr. sc. Mirela Müller