O odsjeku


Odsjek za pedagogiju

Pedagogija se upisuje kao dvopredmetni studij u trajanju 3 + 2 godine. Studij se može kombinirati s hrvatskim jezikom, stranim jezikom (engleski jezik i književnost, njemački jezik i književnost, mađarski jezik i književnost), filozofijom i poviješću.

Pedagogija je opća znanost o odgoju i obrazovanju i studenti koji završe prve tri godine preddiplomskog studija dobivaju akademski naziv «pedagog prvostupnik (baccalaureus)» i pripremljeni su za nastavak studija ili za zapošljavanje u djelatnostima koje se bave odgojem i obrazovanjem u širem smislu kao što su organiziranje slobodnog vremena mladih, rad u medijima, organiziranje ekskurzija, omladinskog turizma, rad u sportskim, kulturnim i tehničkim društvima koja okupljaju mlade i sl.

Nakon završetka diplomskog studija stječu naziv "magistar pedagogije" (magistar struke) i osposobljeni su za stručnog suradnika u predškolskom osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju, za rad u učeničkim domovima kao i svim drugim institucijama odgoja i obrazovanja, te za nastavak specijalističkog ili doktorskog poslijediplomskog studija.