PARTNERSTVO 2015


Odsjek za pedagogiju

 

 Zbornik sažetaka plenarnih izlaganja i priopćenja znanstveno-stručnog skupa "Partnerstvo  u odgoju i obrazovanju" možete vidjeti ovdje. 

 

   

POZIV ZA SUDJELOVANJE

 

Filozofski fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku,

Odsjek za pedagogiju organizira

 

znanstveno-stručni skup

Partnerstvo u odgoju i obrazovanju

 

koji će se održati 18. rujna 2015. godine

 na Filozofskom fakultetu u Osijeku

 

U izgradnji kurikuluma suvremene odgojno-obrazovne ustanove teži se novim kvalitetnijim odnosima svih njegovih sudionika. Unutar aktualne društvene paradigme partnerstva razvija se mreža suradničkih odnosa odgojno-obrazovnih ustanova, roditelja i šire zajednice. Partnerima je cilj u najvećoj mjeri uskladiti doprinose, dati potporu i osigurati suradnju na svim razinama odgoja i obrazovanja.

Namjera je ovoga skupa na znanstvenoj i praktičnoj razini propitati dimenzije, načine i sadržaje partnerskih odnosa svih sudionika u izgradnji kurikuluma suvremene škole i drugih odgojno-obrazovnih ustanova. Skup je namijenjen stručnim suradnicima pedagozima, ravnateljima te odgajateljima, učiteljima i profesorima u predškolskom
ustanovama, osnovnim i srednjim školama, učeničkim domovima te studentima preddiplomskog, diplomskog i postdiplomskog studija pedagogije.

Pozivamo vas da svojim priopćenjima doprinesete sadržajima i aktivnostima ovoga skupa.

 

Način rada: plenarna izlaganja, priopćenja, rasprave po sekcijama, okrugli stol

Tematska područja skupa:

 1. Partnerstvo obitelji i odgojno-obrazovne ustanove
 2. Partnerstvo odgojno-obrazovne ustanove i lokalne/šire zajednice
 3. Partnerstvo unutar odgojno-obrazovne ustanove
 4. Mreža partnerskih odnosa

  Važni datumi:

 • Rok za slanje sažetaka plenarnih izlaganja: 20. lipnja 2015.
 • Rok za slanje priopćenja: 1. srpnja 2015.
 • Obavijest o prihvaćanju sažetaka i priopćenja: 10. srpnja 2015.
 • Prijava sudionika: do 1. rujna 2015.

 

Sudionici skupa trebaju se registrirati prijavom na službenu adresu elektroničke pošte: partnerstvo.ffos@gmail.com. Prijavni obrazac nalazi se ovdje.

Kotizacija: ne plaća se

Program rada i materijali skupa (sažetci plenarnih izlaganja i prihvaćena priopćenja) bit će dostupni do 7. rujna 2015. na web stranici Odsjeka za pedagogiju: http://web.ffos.hr/pedagogija

 

Upute za pisanje priopćenja:

Priopćenje treba biti napisano na 1-2 kartice teksta (Times New Roman, veličina fonta 12, prored 1.15, obostrano poravnanje).

Priopćenje treba sadržavati:

 • Naslov  (Times New Roman, veličina fonta 14, podebljano, centrirano)
 • Ime i prezime autora (u slučaju više autora potrebno je podcrtati izlagača)
 • Naziv institucije i mjesto
 • Popis literature

 

Kontakt:

Vesna Buljubašić-Kuzmanović: vbuljubasic@ffos.hr

Ružica Pažin-Ilakovac:  rpazin@ffos.hr

Sanja Simel:    ssimel@ffos.hr

Senka Gazibara: sgazibara@ffos.hr

 

 

Za organizacijsko povjerenstvo:

izv.prof.dr.sc. Vesna Buljubašić-Kuzmanović, predsjednica