Poslanje


Odsjek za pedagogiju

Studij pedagogije treba osigurati osposobljavanje pedagoga koji će profesionalno i kreativno obnašati poslove u okviru stručno-razvojne službe u suvremenoj školi, kao i mjerodavno djelovati na brojnim radnim mjestima izvan odgojno-obrazovnog/školskog sustava u uvjetima poduzetništva i tržišta rada u javnom i privatnom sektoru.

Suvremena pedagogijska znanost danas predstavlja jedno od osobito dinamičnih znanstvenih područja, kako po broju znanstvenih istraživanja tako i prema udjelu u financiranju društvenih istraživanja. Pedagogija je u velikoj mjeri komplementarna s društvenim, humanističkim i brojnim drugim znanstvenim disciplinama, dok se u okviru znanosti o odgoju razvilo više desetaka znanstvenih disciplina.