Preddiplomski studij - Program studija


Odsjek za pedagogiju

Naziv studija: Studij pedagogije (dvopredmetni studij)

Nositelj studija: Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Filozofski fakultet
Izvođač studija: Odsjek za pedagogiju

Trajanje studija: 6 semestara

Uvjeti upisa na studij: završeno četverogodišnje srednje obrazovanje i ostvarena državna matura

Ciljevi studijskog programa:

Preddiplomski studij pedagogije omogućuje stjecanje analitičkih i socijalnih vještina koje studente osposobljavaju za diplomski studij pedagogije i drugih sličnih studija. Te se vještine mogu primijeniti u odgojnome radu u domovima, za voditelje omladinskih klubova i organizaciju slobodnog vremena mladih. Preddiplomski studij ne razvija neophodne kompetencije za rad u pedagoškoj praksi školskih institucija.

Stručni ili akademski naziv koji se stječe završetkom studija
Završetkom preddiplomskog studija pedagogije stječe se akademski naziv baccalaurea/baccalaureus društvenih znanosti – smjer pedagogija.

PROGRAM PREDDIPLOMSKOG STUDIJA PEDAGOGIJE MOŽETE VIDJETI OVDJE.