Predstavnici studenata i vršnjačka potpora


Odsjek za pedagogiju

Predstavnici studenata

 

Na preddiplomskom studiju:

1. godina studija - Helena Stajdohar (helena.stajdohar@gmail.com)   

2. godina studija - Helena Pušak (helena.pusak@gmail.com)

3. godina studija - Martina Prce - (martina.bogis@gmail.com)

 

Na diplomskom studiju:

1. godina studija - Gabriela Kolarić - (gabriela.kolaric@gmail.com)

2. godina studija - Adam Tuković - (adam.ffos@gmail.com)

 

Studenti-savjetnici/tutori: 

Tamara Mazur, 2. godina diplomskog studija pedagogije - (tamaramazur5@gmail.com)  

Dora Tataj, 3. godina preddiplomskog studija pedagogije - (dora.tataj@gmail.com)