Predstavnici studenata i vršnjačka potpora


Odsjek za pedagogiju

Predstavnici studenata

 

Na preddiplomskom studiju:

1. godina studija
Helena Pušak - helena.pusak@gmail.com 

2. godina studija
Martina Prce - martina.bogis@gmail.com

3. godina studija 
Gabriela Kolarić - gabriela.kolaric@gmail.com

 

Na diplomskom studiju:

1. godina studija
Adam Tuković - adam.ffos@gmail.com

2. godina studija
Vjeran Šergo - vjeran.sergo@gmail.com

 

Studenti-savjetnici/tutori: 

Tamara Mazur, 1. godina diplomskog studija pedagogije - tamaramazur5@gmail.com  

Dora Tataj, 2. godina preddiplomskog studija pedagogije - dora.tataj@gmail.com