Projekti


Odsjek za pedagogiju

Profesori Odsjeka za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Osijeku, izv. prof. dr. sc. Vesna Buljubašić Kuzmanović, izv. prof. dr. sc. Goran Livazović, doc. dr. sc. Renata Jukić, te dr. sc. Sanja Španja, poslijedoktorandica, članovi su znanstveno-istraživačkog projekta Kurikulum socijalnih kompetencija i odnosa u školi pri Zavodu za pedagogiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, nositelja projekta prof. dr. sc. Vlatka Previšića, prema programu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske pod brojem 130-1301761-1765.

Izv. prof. dr. sc. Mirko Lukaš je istraživač na projektu Potreba novog položaja učenika u nastavi i izvan nastave pri Učiteljskom fakultetu u Osijeku (voditelj: prof. dr. sc. Anđelka Peko, šifra projekta: 245-1221170-1041).

Doc. dr. sc. Renata Jukić je unutar projekta Educa-T članica Radne skupine za izradu preporuka o kvalitetnom poučavanju i učenju u hrvatskom visokom obrazovanju i nacionalnog profila kompetencija te okvirnog kurikuluma za poboljšanje kompetencija nastavnika u visokom obrazovanju

Asistentica Katarina Bogatić suradnica je na Erasmus+ projektu 2015-1-NO01-KA201-013283 Developing Teacher Competences for the Future (Koordinator projekta: Kidsa Øvsttun AS Norway, u suradnji s OMEP Hrvatska, Polski Komitet OMEP, 1st Nursery Pargas Greece, OMEP UK)