Simpozij 2018


Odsjek za pedagogiju

DRUGI POZIV NA SUDJELOVANJE

Poštovani,

Udruga studenata pedagogije Filozofskoga fakulteta Osijek u suradnji s Odsjekom za pedagogiju pripadajućega fakulteta poziva Vas na Prvi studentski simpozij studenata pedagogije: Alternativne pedagoške ideje i škole. 

Iako se studenti pedagogije i srodnih znanosti upoznaju s alternativnim pedagoškim idejama i školama u sklopu svojih studijskih programa u okviru samostalnih kolegija ili kao zasebne teme u sklopu već postojećih kolegija, aktualnost i široka primjenjivost te teme razlogom je njezina određivanja kao temeljnoga predmeta interesa ovoga simpozija. Simpozijskim se izlaganjima želi predstaviti različite alternativne pedagoške ideje, pokrete i pravce koji su utjecali na rad alternativnih predškolskih i školskih ustanova u svijetu i u Hrvatskoj. 

Cilj je simpozija izgraditi znanja o pedagoškim, didaktičkim i metodičkim postupcima i metodama u alternativnim predškolskim i školskim ustanovama. Navedeno za cilj ima postaviti temelje za raspravu o mogućnostima primjene nekih alternativnih koncepata u današnjim javnim, ali i u alternativnim, privatnim i slobodnim školama, kao i otvoriti mogućnosti za daljnji istraživački rad te stručnu i znanstvenu profilaciju budućih odgojno-obrazovnih djelatnika. 

Vodeći se navedenim, donosimo i prijedloge mogućih pristupa zadanoj temi:

  1. Društvena uvjetovanost, pojava i važnost alternativnih pedagoških ideja i škola
  2. Alternativna razmišljanja o odgoju i obrazovanju
  3. Pedagoško-didaktičko-metodičke koncepcije i praksa važnijih alternativnih škola (Montessori, Waldorf, Freinet, Summerhil, Laborshule)
  4. Današnje privatne škole kao alternativni pokušaji
  5. Kurikularne osobitosti alternativnih predškolskih i školskih ustanova
  6. Pedagoški pluralizam suvremenih predškolskih i školskih sustava u obzorju alternativnih ideja
  7. Znanstvena utemeljenost alternativnih pedagoških ideja i škola

Simpozij uključuje pozvana predavanja stručnjaka iz područja odgoja i obrazovanja, studentska izlaganja, rasprave te interaktivne radionice. Osim formalnoga dijela simpozija bit će organizirani i oblici neformalnoga druženja kako bi se studenti s različitih sveučilišta upoznali i tako stvorili mogućnost za stvaranje poznanstava, prijateljstava i suradničkih odnosa. 

Datum održavanja simpozija:  19. i 20. travnja 2018. godine 

Mjesto održavanja simpozija: Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Lorenza Jägera 9, Osijek, Hrvatska 

Službeni jezici simpozija: hrvatski i engleski jezik                                

Rok za slanje sažetaka je 15. ožujka 2018. godine. 

Sažetak treba sadržavati od 1500 do 2000 znakova kojima će se opisati zadaci, ciljevi i sadržaj izlaganja, pregled rezultata recentnih istraživanja te zaključak izlaganja. Ispod sažetka treba navesti pet ključnih riječi. Tekst može biti na engleskom ili hrvatskom jeziku,  fonta Times New Roman, veličine točaka 12 uz prored 1,5. Prije teksta sažetka treba navesti imena autora (maksimalno tri), stupanj obrazovanja, odnosno akademsku titulu ako postoji, naziv fakulteta te naslov rada. 

Sudionici mogu očekivati povratnu informaciju o sudjelovanju na simpoziju do 20. ožujka, a do 1. travnja trebaju potvrditi dolazak na simpozij. 

Na simpozij se mogu prijaviti svi studenti preddiplomskih, diplomskih, integriranih i poslijediplomskih studija humanističkih i društvenih znanosti. 

Prijava sudionika: ovdje.

Sažetak, zajedno s prijavnicom u obliku Googleove poveznice, potrebno je poslati na adresu e-pošte: uspos.ffos@gmail.com

 

NAPOMENA: Za sudionike koji nisu iz Osijeka bit će organiziran smještaj te će organizator snositi troškove smještaja i ručka za sve sudionike. Očekivani je dolazak gostiju 18. travnja, kada će biti upriličena večer upoznavanja. Troškovi puta nisu pokriveni. 

 

Daljnje obavijesti o simpoziju možete pratiti na ovoj stranici.

Radujemo se susretu u Osijeku.

 

S poštovanjem,

Organizacijski odbor simpozija 

 

Kontakt osobe:

Mia Filipov, 099/724-8282, mia.filipov@gmail.com

Vjeran Šergo, 091/928-7811, vjeran.sergo@gmail.com

Miroslav Kujundžić, 098/193-5980, miroslav.kujundzic1@gmail.com

 

 

PRVI POZIV

 Poštovani,

Udruga studenata pedagogije Filozofskoga fakulteta Osijek u suradnji s Odsjekom za pedagogiju pripadajućega fakulteta poziva Vas na Prvi studentski simpozij studenata pedagogije

 Alternativne pedagoške ideje i škole.

 

Iako se studenti pedagogije i srodnih znanosti upoznaju s alternativnim pedagoškim idejama i školama u sklopu svojih studijskih programa u okviru samostalnih kolegija ili kao zasebne teme u sklopu već postojećih kolegija, aktualnost i široka primjenjivost te teme razlogom je njezina određivanja kao temeljnoga predmeta interesa ovoga simpozija. Simpozijskim se izlaganjima želi predstaviti različite alternativne pedagoške ideje, pokrete i pravce koji su utjecali na rad alternativnih predškolskih i školskih ustanova u svijetu i u Hrvatskoj.

Cilj je simpozija izgraditi znanja o pedagoškim, didaktičkim i metodičkim postupcima i metodama u alternativnim predškolskim i školskim ustanovama. Navedeno za cilj ima postaviti temelje za raspravu o mogućnostima primjene nekih alternativnih koncepata u današnjim javnim, ali i u alternativnim, privatnim i slobodnim školama, kao i otvoriti mogućnosti za daljnji istraživački rad te stručnu i znanstvenu profilaciju budućih odgojno-obrazovnih djelatnika.

Simpozij uključuje pozvana predavanja stručnjaka iz područja odgoja i obrazovanja, studentska izlaganja, rasprave te interaktivne radionice. Osim formalnoga dijela simpozija bit će organizirani i oblici neformalnoga druženja kako bi se studenti s različitih sveučilišta upoznali i tako stvorili mogućnost za stvaranje poznanstava, prijateljstava i suradničkih odnosa. 

Sažetak, zajedno s prijavnicom u obliku Googleove poveznice, potrebno je poslati na adresu e-pošte: uspos.ffos@gmail.com

NAPOMENA: Za sudionike koji nisu iz Osijeka bit će organiziran smještaj te će organizator snositi troškove smještaja i ručka za sve sudionike. Očekivani je dolazak gostiju 18. travnja, kada će biti upriličena večer upoznavanja. Troškovi puta nisu pokriveni.

 

Daljnje obavijesti o simpoziju možete pratiti na ovoj stranici.

 

Radujemo se susretu u Osijeku.

 

S poštovanjem,

Organizacijski odbor simpozija

   

Kontakt osobe:

Mia Filipov, 099/724-8282, mia.filipov@gmail.com

Vjeran Šergo, 091/928-7811, vjeran.sergo@gmail.com

Miroslav Kujundžić, 098/193-5980, miroslav.kujundzic1@gmail.com