Studijski programi


Odsjek za pedagogiju

Naziv studija: Studij pedagogije (dvopredmetni studij)

Nositelj studija: Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Filozofski fakultet
Izvođač studija: Odsjek za pedagogiju

Trajanje studija:
preddiplomski studija: 6 semestara,
diplomski studij: 4 semestra

Uvjeti upisa na studij: završeno četverogodišnje srednje obrazovanje i položena državna matura

Preddiplomski studij
Cilj je preddiplomskoga studija pedagogije omogućiti stjecanje analitičkih i socijalnih vještina koje studente osposobljavaju za diplomski studij pedagogije i drugih sličnih studija. Te se vještine mogu primijeniti u odgojnome radu u domovima, za voditelje omladinskih klubova i organizaciju slobodnog vremena mladih. Preddiplomski studij ne razvija neophodne kompetencije za rad u pedagoškoj praksi školskih institucija.

Diplomski studij:
Diplomski studij omogućuje stjecanje potrebnih profesionalnih znanja i vještina nužnih za obavljanje pedagoških djelatnosti iz određenoga područja primijenjene pedagogije (primjerice: socijalne, adolescencije, ovisnosti).
Diplomski studij omogućuje planiranje, provođenje, te evaluaciju projekata i programa. Osigurava također spremnost za znanstveno ili stručno usavršavanje. Nužan uvjet za upis diplomskog studija jest završen preddiplomski studij.

Stručni ili akademski naziv koji se stječe završetkom studija
Završetkom preddiplomskog studija pedagogije stječe se akademski nazivbaccalaurea/baccalaureus društvenih znanosti – smjer pedagogija.


Završetkom diplomskoga studija stječe se akademski naziv magistar/magistra pedagogije.