Suradnja


Odsjek za pedagogiju

Domaća suradnja:

  • Izv. prof. dr. sc. Vesna Buljubašić-Kuzmanović članica je uredništva sljedećih časopisa: Pedagogijska istraživanja (Zagreb), Život i škola (Osijek), Kalokagathia(Rijeka);
  • Izv. prof. dr. sc. Mirko Lukaš član je uredništva časopisa Kalokagathia (Rijeka);
  • Prof. dr. sc. Zlatko Miliša član je uredništva časopisa Pedagogijska istraživanja iMedijanala (međunarodni znanstveni časopis za medije, novinarstvo, masovno komuniciranje, odnose s javnostima i kulturu društva). Predsjednik je Udruge za izvannastavne i izvanškolske aktivnosti mladih u Zadru – CINAZ. Angažiran je kao gostujući profesor i voditelj kolegija Mediji i odgoj, Opća pedagogija te Nasilje nad i među mladima na Filozofskom fakultetu u Mostaru; sudjeluje na poslijediplomskom doktorskom studiju informacijskih i komunikacijskih znanosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu kao voditelj kolegija Manipulacije djecom u medijima; na poslijediplomskom doktorskom studiju etnomuzikologije pri Umjetničkoj akademiji u Splitu je voditelj za kolegije:Identitet i društvo i Sociopedagoška istraživanja glazbe te je gostujući profesor na poslijediplomskom interdisciplinarnom doktorskom studiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku - smjer Informacija i komunikacija u kulturi iz modula “Informacijske znanosti- knjižničarstvo“ izbornog kolegija Manipulacija informacijama u medijima i iz modula Medijska kultura - istraživanje medija, kao voditelj obveznog kolegija Manipulacija djecom u medijima. 

Međunarodna suradnja

  • Izv. prof. dr. sc. Vesna Buljubašić-Kuzmanović članica je uredništva časopisa Didactica(Bugarska);
  • Doc. dr. sc. Goran Livazović surađuje s udrugom "Društvo Ujedinjenih Građanskih Akcija" (DUGA) iz Sarajeva, BIH, na projektnim aktivnostima vezanim uz promicanje načela inkluzivnosti i otvorenih zajednica koje uvažavaju potrebe svakog djeteta, s ciljem stvaranja okruženja u kojem će svako dijete dobiti priliku da raste i da se razvija u skladu sa svojim mogućnostima i sposobnostima.
  • Katarina Bogatić, asistentica, surađuje sa srodnim fakultetom u Mađarskoj, University of Debrecen, Faculty of Child and Adult Education, Hajdúböszörmény, Mađarska;
  • Prof. dr. sc. Zlatko Miliša član je GMK-a (Gesellschaft fur die Medien und Kommunikationskultur- Društvo za medije i komunikacijsku kulturu) sa sjedištem u Bielefeldu.
  • dr. sc. Sanja Španja, poslijedoktorandica, sudionica je programa "Sociocultural Diversities and Human Rights: The role of Intercultural Education. Practical seminar addressed to the needs of Adult Trainers", organized by the Hellenic Chapter of I.A.I.E. and the InternationalAssociation for Intercultural Education in Greece, koji je dio Grundvig programa nacionalne Agencije za razvoj i EU programe; te je  članica međunarodne organizacije interkulturalnih pedagoga - IAIE i suradnica Irskog NGO-a Mediation Northen Ireland.
  • doc. dr. sc. Renata Jukić članica je Uredničkog odbora elektroničkog časopisa EDU Szakképzés-és környezetpedagógia elektronikus szakfolyóirat.