Ustrojstvo


Odsjek za pedagogiju

Voditelj Odsjeka: izv. prof. dr. sc. Mirko Lukaš - mlukas@ffos.hr 

Zamjenica voditelja Odsjeka: doc. dr. sc. Renata Jukić - rjukic@ffos.hr 

 

Katedra za PedagogijuVoditelj: prof. dr. sc. Zlatko Miliša - zmilisa@ffos.hr 

Katedra za DidaktikuVoditeljica: doc. dr. sc. Renata Jukić

Koordinator za znanost: izv. prof. dr. sc. Goran Livazović

Koordinatorica za ECTS bodove: doc. dr. sc. Renata Jukić

Mrežni administrator: dr. sc. Sanja Simel Pranjić, poslijedoktorandica 

 

Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij pedagogije Pedagogija i kultura suvremene škole 

Članovi Povjerenstva za stjecanje doktorata znanosti doktorskog studija Pedagogija i kultura suvremene škole su: 

  1. izv. prof. dr. sc. Branko Bognar, predsjednik
  2. prof. dr. sc. Zlatko Miliša, član
  3. doc. dr. sc. Renata Jukić, članica
  4. izv. prof. dr. sc. Mirko Lukaš, član
  5. prof. dr. sc. Vesnica Mlinarević, članica

 Nastavnici 

  • prof. dr. sc. Anđelka Peko
  • izv. prof. dr. sc. Siniša Opić
  • izv. prof. dr. sc. Marija Sablić
  • izv. prof. dr. sc. Goran Livazović
  • doc. dr. sc. Mirela Müller