Ustrojstvo


Odsjek za pedagogiju

Voditelj Odsjeka: izv. prof. dr. sc. Mirko Lukaš - mlukas@ffos.hr 

Zamjenica voditelja Odsjeka: doc. dr. sc. Renata Jukić - rjukic@ffos.hr 

 

Katedra za PedagogijuVoditelj: prof. dr. sc. Zlatko Miliša - zmilisa@ffos.hr 

Katedra za DidaktikuVoditeljica: doc. dr. sc. Renata Jukić

Koordinator za znanost: doc. dr. sc. Goran Livazović

Koordinatorica za ECTS bodove: doc. dr. sc. Renata Jukić

Mrežni administrator: dr. sc. Sanja Simel Pranjić, poslijedoktorandica 

 

Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij pedagogije Pedagogija i kultura suvremene škole Voditeljica:  izv. prof. dr. sc. Vesna Buljubašić Kuzmanović 

 • prof. dr. sc. Zlatko Miliša
 • prof. dr. sc. Anđelka Peko
 • prof. dr. sc. Vesnica Mlinarević
 • izv. prof. dr. sc. Branko Bognar
 • izv. prof. dr. sc. Vesna Buljubašić Kuzmanović
 • izv. prof. dr. sc. Mirko Lukaš
 • izv. prof. dr. sc. Siniša Opić
 • izv. prof. dr. sc. Marija Sablić
 • doc. dr. sc. Renata Jukić
 • doc. dr. sc. Goran Livazović
 • doc. dr. sc. Mirela Müller