Završni i diplomski radovi


Odsjek za pedagogiju

O postupku prijave diplomskog rada možete vidjeti ovdje

Više o predaji završnog rada možete vidjeti ovdje

 

DODATNE NAPOMENE

  • Molimo studente da u referadu predaju tri uvezana primjerka diplomskog rada
  • Nakon obrane (i unesenih izmjena) mentoru šaljete KONAČNU verziju diplomskog rada u elektronskom obliku
  • Mentor elektronsku verziju vašega rada šalje Uredu za studentska pitanja (Repozitorij). Dok Ured ne dobije konačnu verziju vašega rada NE MOŽETE dobiti potvrdu da ste diplomirali.

 

KORISNI DOKUMENTI

 

Popis predloženih tema završnih radova za ak.god. 2016./2017. možete vidjeti ovdje

Popis predloženih tema diplomskih radova za ak. god. 2016./2017. možete vidjeti ovdje

Popis_tema_zavrsnih_i_diplomskih_radova za 2014./2015. akademsku godinu

Popis dodijeljenih tema završnih radova za 2014./2015. akademsku godinu

Popis dodijeljenih tema diplomskih radova za 2014./2015. akademsku godinu