Naslovna


Pododsjek za pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičku izobrazbu

Dobrodošli na stranicu Programa za pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičku izobrazbu!

 

Voditeljica Programa: izv. prof. dr. sc. Vesna Bagarić Medve (vbagaric@ffos.hr)

RASPORED POLAZNIKA KOJIMA JE FILOZOFSKI FAKULTET ORGANIZIRAO ŠKOLSKU PRAKSU

Datum objave: 10.01.2019.


Polaznici koji su se u mrežnoj aplikaciji izjasnili kako žele da im Filozofski fakultet organizira Školsku praksu raspoređeni su u odgovarajuće škole i gradove, a popis je dostupan ovdje.

Polaznici se mogu javiti u školu nakon 15. siječnja 2019.

NOVA OBAVIJEST O UPISU IZBORNIH PREDMETA

Datum objave: 22.12.2018.


Do zadnjeg smo dana zaprimali naknade prijave na izborne predmete do kojih nije došlo iz različitih razloga. Stoga danas objavljujemo ažurirani popis polaznika po izbornim predmetima, koji možete vidjeti ovdje. U izradi novoga popisa uzeli smo u obzir i ishod priznavanja odslušanih i položenih predmeta tijekom završene visokoškolske izobrazbe.

OBAVIJEST O POPISU POLAZNIKA PO IZBORNIM PREDMETIMA U 1. UPISNOM ROKU 2018./2019.

Datum objave: 18.12.2018.


Popis polaznika po izbornim predmetima u 1. upisnom roku 2018./2019. možete vidjeti ovdje.

OBAVIJEST O DRUGOM UPISNOM ROKU PROGRAMA PEDAGOŠKO-PSIHOLOŠKO-DIDAKTIČKO-METODIČKE IZOBRAZBE U AKADEMSKOJ 2018./2019. GODINI

Datum objave: 12.12.2018.


Filozofski fakultet Osijek, u akademskoj 2018./2019. godini, organizira drugi upisni rok Programa pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičke izobrazbe koji je namijenjen stručnjacima nenastavničkih profila koji se osposobljavaju za izvođenje nastave u osnovnim i u srednjim školama te fakultetima.

Program mogu upisati:

  1. pristupnici koji su završili sveučilišni diplomski nenastavnički studij prema starom ili prema novom (bolonjskom) programu,
  2. pristupnici koji su završili preddiplomski sveučilišni ili stručni studij (i stekli minimalno 180 ECTS),
  3. pristupnici koji su završili gimnaziju.

Svaki pojedini predmet iz Programa pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičke izobrazbe uključuje ECTS bodove, što znači da završetkom Programa polaznici ostvaruju ukupno 55 ECTS bodova iz područja pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičkih kompetencija potrebnih za nastavni rad u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 136/14,152/14, 7/17 i 68/18). Program Pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičke izobrazbe polaznici završavaju uspješnim polaganjem ispita iz svih predmeta predviđenih nastavnim planom i programom.

Nastava se organizira na Filozofskom fakultetu Osijek subotom od 8,30 do 15,30 sati, a za polaznike udaljene više od 200 km od Osijeka nastava se organizira putem interneta. Dodatne informacije o Programu pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičke izobrazbe mogu se naći na mrežnoj stranici  Programa za pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičku izobrazbu Filozofskoga fakulteta (http://www.ffos.unios.hr/pedagosko-psiholosko-didakticko-metodicku-izobrazba/naslovna).

Pristupnici koji žele u ovom upisnom roku upisati Program pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičke izobrazbe mogu se  prijaviti, e-mailom na adresu: ppo@ffos.hr  ili poštom na adresu: Filozofski fakultet Osijek, Lorenza Jägera 9, 31000 Osijek, s naznakom Pedagoško-psihološko-didaktičko-metodička izobrazba (kratica: PPDM izobrazba).

Prijava treba sadržavati osnovne podatke o pristupniku, a prijavni obrazac pristupnici mogu preuzeti OVDJE. Cijena Programa iznosi 8.450,00 kn i može se platiti u dva obroka. U cijenu izobrazbe uključeno je i izdavanje potvrde o završenom Programu pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičke izobrazbe u iznosu od 250,00 kn.

Upis nove skupine polaznika Programa pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičke izobrazbe bit će 26. siječnja 2019. godine nakon prijama koji će biti u Svečanoj dvorani Filozofskoga fakulteta (II. kat) s početkom u 8,30 sati.

Na upis je obvezan dolazak pristupnika ili (izuzetno) osobe u zamjeni jer se tada potpisuje ugovor između Filozofskog fakulteta Osijek i polaznika Programa, polaznici ispunjavaju obrasce koji sadrže podatke bitne za cjelokupno funkcioniranje Programa PPDM te dobiju sve informacije potrebne za pohađanje i uspješan završetak Programa.

Na upis je potrebno ponijeti sljedeće:

  • original (na uvid) i presliku diplome o završenom fakultetu (školi) (nije potrebna javnobilježnička ovjera)
  • presliku rodnoga lista
  • presliku domovnice
  • 1 fotografija (3,5 x 4,5 cm).

Prvi obrok školarine, u iznosu od 4.450,00 kuna, treba uplatiti u roku od 8 dana nakon što se polazniku račun dostavi putem elektroničke pošte, a drugi obrok do 17. lipnja 2019. godine na IBAN Filozofskoga fakulteta: HR8423600001102484368, poziv na broj – polaznikov OIB. Način ispunjavanja uplatnice polaznici mogu vidjeti OVDJE.

Nastava počinje 26. siječnja 2019. godine u 12,30 sati. Raspored sati nastave te ostale obavijesti polaznici će dobiti pri upisu a isto će biti dostupno i na mrežnim stranicama Programa PPDM izobrazbe.

 

Kontakt: 

Izv. prof. dr. sc. Vesna Bagarić Medve, voditeljica Programa Pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičke izobrazbe
e-mail: vbagaric@ffos.hr

Obavijest o prijavi i upisu izbornih predmeta

Datum objave: 07.12.2018.


Obavijest možete vidjeti ovdje