Ciljevi i strategije


Pododsjek za pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičku izobrazbu

Ciljevi programa:

  • osigurati polaznicima programa vrhunsku pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičku izobrazbu
  • svojom izvrsnošću, povezivanjem bogatog iskustva i novih spoznaja te orijentacijom na suvremena tehnološka dostignuća privući polaznike iz Hrvatske i susjednih zemalja.

Strategije programa:

  • pratiti, analizirati i unaprjeđivati kvalitetu programa pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičke izobrazbe,
  • osigurati uvjete za nastavni rad koji će omogućiti kvalitetnu izvedbu programa,
  • primijeniti informacijsko-komunikacijsku tehnologiju kao pomoć u izvođenju i vrednovanju nastave,
  • unaprjeđivati postojeću suradnju s osnovnoškolskim, srednjoškolskim i visokoškolskim ustanovama u zemlji i inozemstvu u svrhu razvoja i izvedbe programa te razmjene znanja i iskustva nastavnika i polaznika programa,
  • promovirati program pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičke izobrazbe u zemlji i inozemstvu.