Ispitni rokovi


Pododsjek za pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičku izobrazbu

Ispitne rokove u akademskoj godini 2017./2018. objavit će svaki pojedini nastavnik u ISVU sustavu.