NOVA OBAVIJEST O UPISU IZBORNIH PREDMETA


Pododsjek za pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičku izobrazbu

Do zadnjeg smo dana zaprimali naknade prijave na izborne predmete do kojih nije došlo iz različitih razloga. Stoga danas objavljujemo ažurirani popis polaznika po izbornim predmetima, koji možete vidjeti ovdje. U izradi novoga popisa uzeli smo u obzir i ishod priznavanja odslušanih i položenih predmeta tijekom završene visokoškolske izobrazbe.