Općenito


Pododsjek za pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičku izobrazbu

Program za pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičku izobrazbu djeluje u okviru Odsjeka za cjeloživotno obrazovanje Filozofskoga fakulteta u Osijeku. Program ima dugu tradiciju, djeluje od 1979./1980. akademske godine i utemeljen je na matičnim studijima Filozofskoga fakulteta: Odsjek za pedagogiju, Odsjek za psihologiju, Odsjek za hrvatski jezik i književnost, Odsjek za njemački jezik i književnost, Odsjek za engleski jezik i književnost.