Poslanje


Pododsjek za pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičku izobrazbu

Program za pedagoško-psihološko-didaktičko metodičku izobrazbu stvara buduće nastavnike i stručnjake koji će u svojem radu u odgojno-obrazovnim osnovnoškolskim, srednjoškolskim i visokoškolskim ustanovama primjenjivati i nastaviti unaprjeđivati stečene nastavničke kompetencije.