Pitajte knjižničare 
Odgovor na pitanje br. 2346: Molim Vas da mi pronađete literaturu za percepciju boje u zapadnjačkim kulturama i u japanskoj kulturi. hvala :D


© Knjižnica Filozofskog fakulteta Osijek, 2022