Pitajte knjižničare 
Br. Datum Pitanje
10586 11.12.2021. Literatura za seminarski rad, djelo "Teška vremena" Charlesa Dickensa a tema je feminističko čitanje. Pogledaj
10459 22.05.2021. Muško-ženski odnosi u "Pjesmi (Sagi) o Nibelunzima" Pogledaj
10423 26.04.2021. Vampiri Pogledaj
3088 01.03.2021. Povijesni izvori za Pariz u 18. stoljeću (razvoj parfema, gradnja kuća itd...) Pogledaj
1918 23.04.2018. Vergilije: Eneida Pogledaj
1624 26.11.2017. Pedro Calderon de la Barca - Život je san Pogledaj
910 07.11.2016. Literatura za temu Ženska književnost - Chick Lit Pogledaj
359 14.01.2016. Filozofija egzistencije: Camusov "Mit o Sizifu" Pogledaj
355 13.01.2016. Drama i dramska struktura u svjetskoj književnosti Pogledaj
251 18.11.2015. Heziod, Poslovi i dani Pogledaj
174 27.10.2015. Suvremeni roman Pogledaj
173 27.10.2015. Flaubertova papiga Juliana Barnesa Pogledaj
161 22.10.2015. Goetheova Gatka - karakteristike te novele i po čemu se razlikuje od prijašnjih novelista (kao npr. Cervantesa) Pogledaj
158 21.10.2015. Voltaire - Candide Pogledaj


© Knjižnica Filozofskog fakulteta Osijek, 2022