Ciljevi i strategije


Pododsjek za konferencijsko prevođenje

Ciljevi i strategije:

  • Steći osnovna teorijska znanja iz područja konferencijskoga prevođenja, upoznati se s radnim uvjetima i standardima te etičkim normama, usvojiti temeljne praktične vještina konferencijskoga prevođenja (konsekutivnog i simultanog) uvježbavanjem na autentičnim govorima početne razine zahtjevnosti (Speech Repository - DG Interpretation) te procijeniti vlastitu izvedbu.
  • Razvijanje jezične i kulturološke kompetencije u oba radna jezika, razvijanje komunikacijske kompetencije i sposobnost prilagodbe različitim kontekstima i prevoditeljskim zadacima, upoznavanje s načinima upotrebe glasa i artikulacijskih organa te s okolnostima prevoditeljske prakse u Hrvatskoj.