Obavijesti o upisnim rokovima


Pododsjek za konferencijsko prevođenje

Odsjek za cjeloživotno obrazovanje, Pododsjek za konferencijsko prevođenje Filozofskoga fakulteta u Osijeku, organizira  prvi upisni rok za program Stručnog usavršavanja iz konferencijskog prevođenja u akademskoj 2013./2014. Prijave se primaju do 17. ožujka, a program će se izvoditi od 22. ožujka do 31. svibnja 2014.

Program usavršavanja namijenjen je pristupnicima koji su završili studij engleskog jezika i književnosti (predbolonjski program) te preddiplomski ili diplomski studij engleskog jezika i književnosti (po bolonjskom sustavu), koji žele dobiti uvid u konferencijsko prevođenje, upoznati se s osnovama prevoditeljske struke i steći osnovne prevoditeljske kompetencije te oni koji se žele dodatno pripremiti za upis specijalističkog studija konferencijskog prevođenja ili akreditacijski test. Program je također namijenjen i prevoditeljima s višegodišnjim iskustvom iz pismenog prevođenja koje mogu dokumentirati, a koji su završili neki drugi studij.

Cilj je programa steći osnovna teorijska znanja iz područja konferencijskog prevođenja, upoznati se s radnim uvjetima i standardima te etičkim normama, usvojiti temeljne praktične vještina konferencijskog prevođenja (konsekutivnog i simultanog) uvježbavanjem na autentičnim govorima početne razine zahtjevnosti te procijeniti vlastitu izvedbu. Polaznici uz to razvijaju svoju jezičnu i kulturološku kompetenciju u oba radna jezika, razvijaju komunikacijsku kompetenciju i sposobnost prilagodbe različitim kontekstima i prevoditeljskim zadacima, upoznaju se s načinima upotrebe glasa i artikulacijskih organa te s okolnostima prevoditeljske prakse u Hrvatskoj. Stručno usavršavanje traje ukupno 60 sati. Program uključuje 10 sati obuke iz govorne komunikacije i govorništva, 10 sati obuke iz metodologije usmenog prevođenja, 20 sati vježbi iz konsekutivnog prevođenja i 20 sati vježbi iz simultanog prevođenja. Nastava će biti organizirana subotom. Raspored predavanja i potrebne upute polaznici će dobiti pri upisu.

Nakon završetka programa Fakultet izdaje potvrdu o pohađanju stručnoga usavršavanja iz konferencijskog prevođenja i potvrdu o stečena 4 ECTS boda. Polaznici završavaju program izvršavanjem obaveza iz kolegija predviđenih nastavnim planom i programom.

Pristupnici koji žele upisati program Stručnog usavršavanja iz konferencijskog prevođenja mogu se prijaviti u prvom upisnom roku do 17. ožujka 2014. godine e-poštom na adresu: prevodjenje@ffos.hr. Prijavni obrazac pristupnici mogu preuzeti OVDJE.
Cijena programa iznosi 3.000,00 kn, uz mogućnost plaćanja u dva obroka.

Za sve ostale obavijesti pristupnici se mogu obratiti:

  • doc. dr. sc. Almi Vančuri, voditeljici programa (e-pošta: avancura@ffos.hr
  • Katarini Perković, soba 5, tel. 031/494-645, e-pošta kbrkic@ffos.hr (uredovno vrijeme radnim danom od 8,00 do 15,00 sati).