Pododsjek za konferencijsko prevođenje


Pododsjek za konferencijsko prevođenje

Program stručnog usavršavanja iz konferencijskog prevođenja 

 

Odsjek za cjeloživotno obrazovanje, Pododsjek za konferencijsko prevođenje Filozofskoga fakulteta u Osijeku poziva na iskaz interesa za upis programa Stručnog usavršavanja iz konferencijskog prevođenja u ljetnom semestru 2015./2016.

Program usavršavanja namijenjen je pristupnicima koji su završili studij engleskog jezika i književnosti (predbolonjski program) te preddiplomski ili diplomski studij engleskog jezika i književnosti (po bolonjskom sustavu), koji žele dobiti uvid u konferencijsko prevođenje, upoznati se s osnovama prevoditeljske struke i steći osnovne prevoditeljske kompetencije te oni koji se žele dodatno pripremiti za upis specijalističkog studija konferencijskog prevođenja ili akreditacijski test. Program je također namijenjen i prevoditeljima s višegodišnjim iskustvom iz pismenog prevođenja koje mogu dokumentirati, a koji su završili neki drugi studij.

Cilj je programa steći osnovna teorijska znanja iz područja konferencijskog prevođenja, upoznati se s radnim uvjetima i standardima te etičkim normama, usvojiti temeljne praktične vještina konferencijskog prevođenja (konsekutivnog i simultanog) uvježbavanjem na autentičnim govorima početne razine zahtjevnosti te procijeniti vlastitu izvedbu. Polaznici uz to razvijaju svoju jezičnu i kulturološku kompetenciju u oba radna jezika, razvijaju komunikacijsku kompetenciju i sposobnost prilagodbe različitim kontekstima i prevoditeljskim zadacima, upoznaju se s načinima upotrebe glasa i artikulacijskih organa te s okolnostima prevoditeljske prakse u Hrvatskoj. Raspored predavanja i potrebne upute polaznici će dobiti pri upisu. Program uključuje 10 sati obuke iz govorne komunikacije i govorništva, 10 sati obuke iz metodologije usmenog prevođenja, 20 sati vježbi iz konsekutivnog prevođenja i 20 sati vježbi iz simultanog prevođenja.

Nakon završetka programa Fakultet izdaje potvrdu o pohađanju stručnoga usavršavanja iz konferencijskog prevođenja i potvrdu o stečena 4 ECTS boda. Polaznici završavaju program izvršavanjem obaveza iz kolegija predviđenih nastavnim planom i programom.

Pristupnici koji žele upisati program Stručnog usavršavanja iz konferencijskog prevođenja mogu iskazati interes e-poštom voditeljici programa doc. dr. sc. Almi Vančura na adresu: avancura@ffos.hr. Uvjet za pokretanje programa je minimalno 10 prijavljenih polaznika. Nastava će se organizirati subotom (deset subota po šest sati nastave) tijekom travnja, svibnja i lipnja 2016.

Cijena programa iznosi 3.000,00 kn, uz mogućnost plaćanja u dva obroka.