Budućim polaznicima


Pododsjek za učenje hrvatskoga jezika i latiničnoga pisma za strance

Pododsjek za učenje hrvatskoga jezika i latiničnoga pisma za strance svojim kvalitetnim programima i visokom razinom kvalitete nastave omogućuje polaznicima ovladavanje hrvatskim jezikom na trima razinama. Nakon završenog programa polaznici će moći razumjeti tekst uživo izgovoren te slušanu radijsku ili televizijsku poruku i odgovoriti na postavljena pitanja u svezi s njihovim sadržajem, razumjeti pročitani tekst i odgovoriti na postavljena pitanja u svezi s njegovim sadržajem, razgovarati o poznatim temama te prepričati događaje, sadržaj novinskoga članka, knjige, filma, vijesti, napisati vezani tekst o bliskoj i poznatoj temi, napisati osobno pismo s opisom vlastitih doživljaja i dojmova, životopis i opisati sliku, služiti se hrvatskim jezikom u govoru i pismu pravilno primjenjujući normu hrvatskoga jezika i gramatičke strukture. Polaznici će se, nakon što ovladaju navedenim osnovnim znanjima i vještinama, lakše uklopiti u kulturni i društveni život tijekom boravka u Hrvatskoj što će doprinijeti daljnjem poboljšanju njihovih jezičnih i komunikacijskih kompetencija.

Nastava se izvodi u učionicama Filozofskoga fakulteta u Osijeku koje su opremljene računalima, projektorima te pametnim pločama. Polaznicima je tijekom tečaja na raspolaganju knjižnica Filozofskoga fakulteta koja osim literature na hrvatskom jeziku ima i odjele na engleskom, njemačkom i mađarskom jeziku.