Ciljevi i strategije


Pododsjek za učenje hrvatskoga jezika i latiničnoga pisma za strance

Ciljevi i strategije:

  • Kvalitetnim programima i visokom razinom kvalitete nastave Pododsjek omogućuje polaznicima ovladavanje hrvatskom jezičnom normom te vještinama slušanja, govorenja, čitanja i pisanja. Nadalje, polaznici se, ovisno o stupnju koji pohađaju, upoznaju s povijesnim pregledom hrvatskoga jezika, počecima pismenosti, kulturološkim osobitostima Republike Hrvatske, zavičajnom baštinom te povijesnim naslijeđem.