Konzultacije i kontakt podatci


Pododsjek za učenje hrvatskoga jezika i latiničnoga pisma za strance

 Ime i prezime nastavnika

Soba Konzultacije E-mail adresa

Tena Babić Sesar, prof.

41

Četvrtkom od 13,30 do 15 sati

tbabic@ffos.hr

doc. dr. sc. Vesna Bjedov 41

Srijedom od 13 do 14 sati, osim posljednji tjedan u mjesecu

Četvrtkom od 14,45 do 15,45 sati

vbjedov@ffos.hr

doc. dr. sc. Ana Mikić Čolić  52

Petkom od 9,30 do 11 sati

amikic@ffos.hr

 

Voditeljica Programa: doc. dr. sc. Ana Mikić Čolić - amikic@ffos.hr