Obavijesti o upisnim rokovima


Pododsjek za učenje hrvatskoga jezika i latiničnoga pisma za strance

Obavijest o upisnom roku

Odsjek za cjeloživotno obrazovanje, Pododsjek za učenje hrvatskoga jezika i latiničnoga pisma za strance na Filozofskom fakultetu u Osijeku organizira program Učenje hrvatskoga jezika i latiničnoga pisma za strance, namijenjen odraslima koji žele učiti hrvatski jezik i latinično pismo.

Program Učenje hrvatskoga jezika i latiničnoga pisma za strance organizira se i izvodi u trima stupnjevima:

  1. stupanj – početni – namijenjen polaznicima koji ne poznaju hrvatski jezik i latinično pismo, ne poznaju normu hrvatskoga jezika niti gramatičke strukture.

U skladu sa Zakonom o strancima, članak 97., stavak 5., 1. stupanj programa obuhvaća 150 sati nastave.,

Stranac koji ne poznaje hrvatski jezik i latinično pismo obvezan je pohađati tečaj hrvatskoga jezika u trajanju od najmanje 150 nastavnih sati. (Zakon o strancima)

  1. stupanj – viši – namijenjen polaznicima koji slabo poznaju hrvatski jezik i latinično pismo, slabo su ovladali govornom i pisanom normom hrvatskoga jezika, prepoznaju određene gramatičke strukture, teško se njima služe. (35 sati)
  2. stupanj – napredni – obuhvatio bi one polaznike koji poznaju hrvatski jezik i latinično pismo, djelomično su ovladali govornom i pisanom normom hrvatskoga jezika, poznaju gramatičke strukture, njima se služe uz poteškoće. (20 sati)

Nastava se organizira u dogovoru s polaznicima.

U okviru programa Učenje hrvatskoga jezika i latiničnoga pisma za strance organizirana je i nastava putem interneta. Polaznici iz udaljenijih krajeva Republike Hrvatske ili izvan nje imaju mogućnost pratiti nastavu dvama načinima:

  1. neposrednom nazočnosti na Filozofskome fakultetu (u učionici) ili
  2. uživo putem interneta.

Polaznici koji prate nastavu putem interneta imaju mogućnost aktivnoga uključivanja u nastavni proces - dizanjem ruku i pisanjem pitanja na sučelju te postavljanjem pitanja uključivanjem mikrofona. Informatički sustav omogućuje čujno-vidnu komunikaciju polaznika koji prate nastavu iz udaljenih krajeva i profesora koji izvodi nastavu u učionici na Filozofskome fakultetu. Cjelokupnu organizaciju nastave putem interneta prati stručni tim i informatički sustav Filozofskoga fakulteta.

Polaznici završavaju program uspješnim polaganjem ispita iz hrvatskoga jezika i latiničnoga pisma. Nakon završetka programa Fakultet izdaje potvrdu o završenom programu Učenje hrvatskoga jezika i latiničnoga pisma za strance te potvrdu o položenom ispitu iz poznavanja hrvatskoga jezika i latiničnoga pisma potrebnu za podnošenje zahtjeva za odobrenje stalnoga boravka u Republici Hrvatskoj.

Pristupnici koji žele upisati program Učenje hrvatskoga jezika i latiničnoga pisma za strance trebaju se prijaviti osobno ili pismeno e-poštom na adresu: hzs@ffos.hr.

Prijava treba sadržavati osnovne podatke o polazniku, a prijavni obrazac pristupnici mogu preuzeti ovdje. Cijena programa na prvom stupnju iznosi 4000,00 kuna, na drugom stupnju također 4000,00 kuna, a na trećem stupnju 3000,00 kuna.

Školarinu treba uplatiti nakon upisa, tj. nakon dostavljenoga računa polazniku na kućnu adresu, na IBAN Filozofskoga fakulteta:

HR8423600001102484368, poziv na broj – polaznikov OIB. Način ispunjavanja uplatnice polaznici mogu vidjeti ovdje.

Na upis je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu te OIB.

Kontakt:

doc. dr. sc. Ana Mikić Čolić

tel. 031/494-673, mob. 091/765-8019, e-pošta: amikic@ffos.hr