PODODSJEK ZA UČENJE HRVATSKOGA JEZIKA I LATINIČNOGA PISMA ZA STRANCE


Pododsjek za učenje hrvatskoga jezika i latiničnoga pisma za strance

Filozofski fakultet u Osijeku organizira program Učenja hrvatskoga jezika i latiničnoga pisma za strance, namijenjen odraslima koji žele učiti hrvatski jezik i latinično pismo.

Program Učenje hrvatskoga jezika i latiničnoga pisma za strance organizira se i izvodi u trima stupnjevima:

1. stupanj – početni – namijenjen polaznicima koji ne poznaju hrvatski jezik i latinično pismo, ne poznaju normu hrvatskoga jezika niti gramatičke strukture.

U skladu sa Zakonom o strancima, članak 97., stavak 5., 1. stupanj programa obuhvaća 150 sati nastave.

Stranac koji ne poznaje hrvatski jezik i latinično pismo obvezan je pohađati tečaj hrvatskoga jezika u trajanju od najmanje 150 nastavnih sati. (Zakon o strancima)

2. stupanj – viši – namijenjen polaznicima koji slabo poznaju hrvatski jezik i latinično pismo, slabo su ovladali govornom i pisanom normom hrvatskoga jezika, prepoznaju određene gramatičke strukture, teško se njima služe. (35 sati)

3. stupanj – napredni – obuhvatio bi one polaznike koji poznaju hrvatski jezik i latinično pismo, djelomično su ovladali govornom i pisanom normom hrvatskoga jezika, poznaju gramatičke strukture, njima se služe uz poteškoće. (20 sati)

Polaznici završavaju program uspješnim polaganjem ispita iz hrvatskoga jezika i latiničnoga pisma. Nakon završetka programa Fakultet izdaje potvrdu o završenom programu Učenje hrvatskoga jezika i latiničnoga pisma za strance te potvrdu o položenom ispitu iz poznavanja hrvatskoga jezika i latiničnoga pisma potrebnu za podnošenje zahtjeva za odobrenje stalnoga boravka u Republici Hrvatskoj.

Pristupnici koji žele upisati program Učenje hrvatskoga jezika i latiničnoga pisma za strance trebaju se prijaviti osobno ili pismeno e-poštom na adresu: amikic@ffos.hr.

 

Kontakt:

doc. dr. sc. Ana Mikić Čolić

tel. 031/494-673, mob. 091/765-8019, e-pošta: amikic@ffos.hr