Poslanje


Pododsjek za učenje hrvatskoga jezika i latiničnoga pisma za strance

Proces globalizacije u političkome, gospodarskome, kulturnome i socijalnome djelovanju uključuje različite koncepte multinacionalnih razmjera. Jedan od načina takvoga djelovanja jest učenje stranoga jezika koje omogućuje međunacionalno širenje određenoga jezičnoga identiteta. Otvorenost prema toj činjenici dokazuje i sve veći broj stranaca koji prebivaju u Republici Hrvatskoj i iskazuju želju i potrebu za učenjem hrvatskoga jezika i latiničnoga pisma.

Budući da Filozofski fakultet provodi ispit iz poznavanja hrvatskoga jezika i latiničnoga pisma već nekoliko godina, postoje iskustva koja pokazuju da pristupnici dolaze s različitim znanjem hrvatskoga, što govori da je organizirano učenje hrvatskoga jezika za strance nužno.

Svrha je organiziranoga učenja hrvatskoga jezika na Filozofskom fakultetu u Osijeku unaprjeđivanje kulturnih, socijalnih i društvenih međudjelovanja hrvatskoga i drugih naroda, zatim širenje hrvatske jezične kulture te promicanje hrvatskoga jezika kao stranoga jezika.