Poništenje natječaja Filozofskog fakulteta Osijek


Poništenje natječaja Filozofskog fakulteta Osijek

 

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU

FILOZOFSKI FAKULTET

 

objavljuje

PONIŠTENJE NATJEČAJA

 

Poništava se točka 2. Natječaja Filozofskog fakulteta Osijek za izbor:

"2. jednog zaposlenika/zaposlenice u suradničko zvanje asistenta i suradničko radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja Humanističkih znanosti, znanstvenog polja filozofija, znanstvene grane etika na određeno vrijeme u punom radnom vremenu"

objavljenog 31. ožujka 2017. godine na službenom internetskom portalu za radna mjesta Europskoga istraživačkog prostora, „Narodnim novinama“, u Večernjem listu, na mrežnim stranicama Filozofskog fakulteta u Osijeku, Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.