Potpisan sporazum o suradnji s Faukltetom za crnogorski jezik i književnost u Cetinju (Crna Gora)


Dekan Fakulteta za crnogorski jezik i književnost u Cetinju (Crna Gora) i dekanica Filozofskoga fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku prof. dr. sc. Loretana Farkaš potpisali su u ponedjeljak 13. ožujka 2017. sporazum o suradnji između dviju ustanova.

Dekan Fakulteta za crnogorski jezik i književnost u Cetinju (Crna Gora) prof. dr. sc. Adnan Čirgić i dekanica Filozofskoga fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku prof. dr. sc. Loretana Farkaš potpisali su u ponedjeljak 13. ožujka 2017. sporazum o suradnji između dviju ustanova.