Ciljevi


Odsjek za povijest

Ciljevi:

  • povećati razinu kvalitete i intenzitet znanstvenoga rada, posebice pokretanjem više kvalitetnih znanstvenih projekata
  • sustavno raditi na poboljšanju kvalitete postojećih studijskih programa kako bi se dosegnuli suvremeni, prvenstveno europski standardi visokog obrazovanja
  • pokrenuti poslijediplomski studij povijesti
  • pokrenuti jednopredmetni dodiplomski i diplomski studij povijesti
  • razvijati postojeću i pokretati novu suradnju s visokoškolskim i znanstvenim ustanovama u zemlji i inozemstvu radi osiguranja mobilnosti studenata i nastavnika
  • usmjeriti djelatnost u pravcu djelatnosti koje bi Odsjek učinili središnjim mjestom za organiziranje znanstvenih i stručnih skupova, seminara, radionica i sl. iz područja povijesne znanosti