Diplomski studij


Odsjek za povijest

Naziv studija: Sveučilišni diplomski dvopredmetni studij Povijesti

Nositelj studija: Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Filozofski fakultet

Izvođač studija: Odsjek za povijest

Trajanje studija: 4 semestra

Uvjeti upisa na studij: završen preddiplomski studij

Ciljevi studijskog programa:
Diplomski je studij povijesti  dvopredmetan, usmjeren na specijalizaciju i na slušanje izbornih predmeta. Specijalističke predmete student samostalno bira u dogovoru s mentorom.
Ponuđeni specijalistički izborni predmeti mogu biti iz prapovijesti, starovjekovne, srednjovjekovne i novovjekovne povijesti.

Stručni ili akademski naziv koji se stječe završetkom studija: magistar/magistra povijesti