IZVEDBENI PLAN DIPLOMSKI 2016./2017.


Odsjek za povijest

POVIJEST – DIPLOMSKI STUDIJ                                                                            

(dvopredmetni studij)

listopad 2016.

 

IZVEDBENI PLAN NASTAVE

I. GODINA (novi program)

Ak. god. 2016./2017.

 

I. zimski semestar

 

PREDMET

SATI TJEDNO

ECTS

NASTAVNIK

Nositelj predmeta ili izvođač dijela nastave

 

P

V

S

 

 

Metodika nastave povijesti, I. dio

2

-

-

-

-

1

6

doc.dr.sc. Dubravka Božić Bogović

Sergej Filipović, asistent VS

Psihologija odgoja i obrazovanja*

-

2

-

-

-

2

6

doc. dr. sc. Silvija Ručević, nositeljica

dr. sc. Gabrijela Vrdoljak, poslijedoktorandica

 

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

 

 

 

 

 

MODUL 1

 

 

 

 

 

Etrušćani

2

-

1

3

izv. prof. dr. sc. Jasna Šimić

Medicina starih civilizacija

2

-

1

3

doc. dr. sc. Zlatko Đukić

 

 

 

 

 

 

MODUL 2

 

 

 

 

 

Dubrovačka republika u vrijeme humanizma i renesanse

-

2

-

-

-

1

3

doc. dr. sc. Dubravka Božić Bogović, nositeljica

dr. sc. Tamara Alebić, poslijedoktorandica

Povijest stanovništva Hrvatske u ranom novom vijeku

2

-

1

3

doc. dr. sc. Dubravka Božić Bogović

 

 

 

 

 

 

MODUL 3

 

 

 

 

 

Jugoslavija u hladnom ratu

2

-

-

-

-

1

3

doc. dr. sc. Slađana Jospipović Batorek

dr.sc. Domagoj Tomas, poslijedoktorand

 

Mađarska povijest

-

2

-

-

-

-

3

doc.dr.sc. S. Josipović Batorek, nositelj

dr. sc. Domagoj Tomas, poslijedoktorand

 

-

-

1

 

Eldina Lovaš, asist. VS

 

 

 

 

 

 

Medijska pedagogija

2

-

-

-

-

2

4

prof. dr. sc. Zlatko Miliša

doc. dr. sc. Mirela Tolić

E-škola

2

1

-

3

mr. sc. Silvija Galič, predavačica

 

Napomena:  Student obvezno upisuje dva izborna predmeta unutar jednog modula.

 

 II. ljetni semestar

 

PREDMET

SATI TJEDNO

ECTS

NASTAVNIK

Nositelj predmeta ili izvođač dijela nastave

 

P

V

S

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodika nastave povijesti, II. dio*

2

-

-

-

-

1

6

doc.dr.sc. Dubravka Božić Bogović

novi asistent

Didaktika*

2

-

-

-

-

2

6

izv. prof. dr. sc. Vesna Buljubašić  Kuzmanović

Senka Gazibara, asistentica

 

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

 

 

 

 

 

Modul 1

 

 

 

 

 

Graditeljstvo antičke Grčke i Rima

2

-

-

-

-

1

3

izv. prof. dr. sc. Jasna Šimić

dr. sc. Krešimir Bušić

Povijest prava

2

-

1

3

doc. dr. sc. Zlatko Đukić

 

 

 

 

 

 

MODUL 2

 

 

 

 

 

Carstvo i papinstvo u srednjem vijeku

2

 

-

 

1

 

3

-

Povijest Dalmacije od 12. do 16. stoljeća

-

2

-

-

-

1

3

doc. dr. sc. Dubravka Božić Bogović, nositeljica

dr. sc. Tamara Alebić, posliejdoktorandica

 

 

 

 

 

 

MODUL 3

 

 

 

 

 

Hrvatsko proljeće

2

-

-

-

-

1

3

doc. dr. sc. Slađana Josipović Batorek

novi asistent

Povijest prirodoslovlja

2

-

-

-

-

1

 

prof. dr. sc. Hrvoje Lepeduš

dr. sc. Anita Papić, poslijedoktorandica

 

 

 

 

 

 

Odgoj i obrazovanje za održivi razvoj

2

-

2

4

doc. dr. sc. Renata Jukić

Razredni menadžment

2

-

2

4

doc. dr. sc. Mirela Tolić

 

Napomena:  Student obvezno upisuje dva izborna predmeta unutar jednog modula

 

 


 

POVIJEST – DIPLOMSKI STUDIJ                                                                            

(dvopredmetni studij)

listopad 2016.

 

IZVEDBENI PLAN NASTAVE

II. GODINA (stari program)

Ak. god. 2016./2017.

 

III. zimski semestar

 

PREDMET

SATI TJEDNO

ECTS

NASTAVNIK

Nositelj predmeta ili izvođač dijela nastave

 

P

V

S

 

 

Metodologija znanstvenoistraživačkog rada II. dio

1

-

-

3

doc. dr. sc. Dubravka Božić Bogović

Pedagogija*

2

-

-

-

-

2

6

prof. dr. sc. Zlatko Miliša

Sanja Simel, asistentica

 

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

 

 

 

 

 

Povijest hrvatskog iseljeništva

 

-

1

-

-

-

-

-

-

1

    3

doc.dr.sc. Slađana Josipović Batorek, nositelj

dr. sc. Krešimir Bušić, asistent – poslijedoktor.

dr.sc. Domagoj Tomas, poslijedoktorand

 

Hrvatsko proljeće

 

1

-

 

-

-

 

-

1

 

3

 

doc. dr. sc. Slađana Josipović Batorek

Sergej Filipović, asistent, VS

 

Dubrovačka republika u vrijeme humanizma i renesanse

 

-

1

 

-

-

 

-

1

 

3

 

 

doc. dr. sc. Slađana Josipović Batorek nositeljica

dr.sc. Tamara Alebić, asistentica – poslijedoktor.

 

Medijska pedagogija*

 

2

-

 

-

-

 

-

2

 

4

 

prof. dr. sc. Zlatko Miliša

doc. dr. sc. Mirela Tolić

 

Napomena:  Student obvezno upisuje dva izborna predmeta.

Napomena: Ako studentu nedostaje ECTS bodova ili želi dodatno upisati izborni kolegij, može birati izborni kolegij iz ponude u I.  semestru, ako ima slobodnih mjesta.

 

IV. ljetni semestar

 

PREDMET

SATI TJEDNO

ECTS

NASTAVNIK

Nositelj predmeta ili izvođač dijela nastave

 

P

V

S

 

 

Diplomski rad

 

 

 

30

-

Školska praksa (DP)*

-

-

-

2

-

-

5

izv. prof. dr. sc. Jasna Šimić, nositeljica

dr. sc. Tamara Alebić, poslijedoktorandica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napomena: Ako studentu nedostaje ECTS bodova ili želi dodatno upisati izborni kolegij, može birati izborni kolegij iz ponude u  II. semestru, ako ima slobodnih mjesta.

Studenti moraju ostvariti ukupno 60 ECTS bodova iz pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičke skupine kolegija iz oba predmeta koja studiraju. Ti su kolegiji označeni zvjezdicom u Izvedbenom planu nastave.

Studenti Povijesti i pedagogije zajedničke su kolegije već odslušali u okviru preddiplomskog studija ili ih proširuju u okviru diplomskog studija. Razliku ECTS bodova studenti ovih kombinacija nadoknađuju izborom dodatnih izbornih kolegija do ukupno 120 bodova do kraja druge godine diplomskog studija.