IZVEDBENI PLAN PREDDIPLOMSKI 2016./2017.


Odsjek za povijest

POVIJEST – PREDDIPLOMSKI STUDIJ                                                                        

(dvopredmetni studij)                                                                                                 

listopad 2016.

 

 

IZVEDBENI PLAN NASTAVE

I. GODINA (novi program)

Ak. god. 2016./2017.

 

I. zimski semestar

 

PREDMET

SATI TJEDNO

ECTS

NASTAVNIK

Nositelj predmeta ili izvođač dijela nastave

 

P

V

S

 

 

Uvod u povijesnu znanost

2

-

-

2

doc. dr. sc. Zlatko Đukić

Uvod u prapovijest

-

1

-

-

-

-

2

izv. prof. dr. sc. Jasna Šimić, nositeljica

dr. sc. Krešimir Bušić, poslijedoktorand

Prapovijest na tlu Hrvatske

2

-

-

-

-

1

3

izv. prof. dr. sc. Jasna Šimić

dr. sc. Krešimir Bušić, poslijedoktorand

Pregled antičke povijesti

2

-

-

-

-

1

3

izv. prof. dr. sc. Jasna Šimić

dr. sc. Krešimir Bušić, poslijedoktorand

Strani jezik – engleski I

                - njemački I

-

-

2

2

-

-

2

dr. sc. Dubravka Kuna, viša predavačica

dr. sc. Ninočka Truck-Biljan, viša predavačica

Tjelesna i zdravstvena kultura I

-

2

-

1

Željko Beissmann, viši predavač

 

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

 

 

 

 

 

Povijest poljoprivrede

 

1

-

-

-

-

1

2

doc.dr.sc. Zlatko Đukić

Sergej Filipović, asistent, VS

Kelti

 

1

-

-

-

-

1

2

 

izv. prof. dr. sc. Jasna Šimić

dr.sc. Krešimir Bušić, poslijedoktorand

 

 

Napomena:  Student obvezno upisuje jedan izborni predmet iz studija Povijesti.

Ako je student izabrao kombinaciju sa studijem engleskog ili njemačkog jezika i književnosti onda ne upisuje strani jezik već upisuje još jedan izborni predmet  iz povijesti. Ako je student izabrao kombinaciju sa studijem Engleskog jezika i književnosti ili Njemačkog jezika i književnosti, onda ne upisuje strani jezik već upisuje jedan izborni predmet iz studija Povijesti (po izboru u zimskom ili ljetnom semestru).

 

II. ljetni semestar

 

PREDMET

SATI TJEDNO

ECTS

NASTAVNIK

Nositelj predmeta ili izvođač dijela nastave

 

P

V

S

 

 

Povijest starog Istoka i Egipta

2

-

-

1

4

doc. dr. sc. Zlatko Đukić

novi asistent

Antika u hrvatskim zemljama

-

2

-

-

-

1

3

izv. prof. dr. sc. Jasna Šimić, nositeljica

dr. sc. Krešimir Bušić, poslijedoktorand

 

Srednjovjekovno razdoblje svjetske povijesti

2

-

   1

4

-

 

Strani jezik – engleski II

                    - njemački II

-

-

2

2

-

-

2

dr. sc. Dubravka Kuna, viša predavačica

dr. sc. Ninočka Truck-Biljan, viša predavačica

 

Tjelesna i zdravstvena kultura II

-

2

-

1

Željko Beissmann, viši predavač

 

 

 

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

 

 

 

 

 

 

Vjerovanja i obredi antičkog svijeta

1

-

1

2

izv. prof. dr. sc. Jasna Šimić

 

Venecija u srednjem vijeku

1

-

1

2

-

 

 

Napomena:  Student obvezno upisuje jedan izborni predmet iz studija Povijesti. Za upis ljetnog semestra student mora s predmetima s drugog studija imati najmanje 60 ECTS bodova. Ako je student izabrao kombinaciju sa studijem Engleskog jezika i književnosti ili Njemačkog jezika i književnosti, onda ne upisuje strani jezik već upisuje jedan izborni predmet iz studija Povijesti (po izboru u zimskom ili ljetnom semestru)


 

POVIJEST – PREDDIPLOMSKI STUDIJ                                                                        

(dvopredmetni studij)

listopad 2016.

 

IZVEDBENI PLAN NASTAVE

II. GODINA (stari program)

Ak. god. 2016./2017.

 

III. zimski semestar

 

 

PREDMET

SATI TJEDNO

ECTS

NASTAVNIK

Nositelj predmeta ili izvođač dijela nastave

 

 

P

V

S

 

 

 

Hrvatska povijest 16. i 17. stoljeća

1

-

-

-

-

1

3

doc. dr. sc. Dubravka Božić Bogović

Eldina Lovaš, asist. VS

 

Svjetska povijest ranoga novog vijeka

1

-

-

-

-

1

3

doc. dr. sc. Dubravka Božić Bogović

Luka Pejić, asistent

 

Povijest naroda Jugoistočne Europe u ranom novom vijeku

1

-

-

-

-

1

3

doc.dr.sc. Dubravka Božić Bogović

Eldina Lovaš, asist. VS

 

Hrvatska povijest 18. stoljeća

1

-

-

-

-

1

3

doc.dr.sc. Dubravka Božić Bogović

Eldina Lovaš, asist. VS

 

Strani jezik – engleski III

                    - njemački III

-

-

2

2

-

-

2

dr. sc. Dubravka Kuna, viša predavačica

dr. sc. Ninočka Truck-Biljan, viša predavačica

 

Tjelesna i zdravstvena kultura III

-

2

-

1

Željko Beissmann, viši predavač

 

 

 

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

 

 

 

 

 

Kelti

 

1

-

-

-

-

1

3

 

izv. prof. dr. sc. Jasna Šimić

dr.sc. Krešimir Bušić, poslijedoktorand

 

Poljska kultura i civilizacija

-

-

-

-

-

2

3

 

doc. dr. sc. Slađana Josipović Batorek, nositelj.

Malgorzata Stanisz, lektorica

                       

 

Napomena:  Student obvezno upisuje jedan izborni predmet iz studija Povijesti.

Ako je student izabrao kombinaciju sa studijem Engleskog jezika i književnosti ili Njemačkog jezika i književnosti, onda ne upisuje strani jezik već upisuje jedan izborni predmet iz studija Povijesti (po izboru u zimskom ili ljetnom semestru).Ukoliko je potrebno radi postizanja potrebnog broja ECTS-bodova, student može upisati izborne kolegije s I. godine preddiplomskog studija povijesti koje nije odslušao.

 

IV. ljetni semestar

 

PREDMET

SATI TJEDNO

ECTS

NASTAVNIK

Nositelj predmeta ili izvođač dijela nastave

 

P

V

S

 

 

Povijest naroda jugoistočne Europe u srednjem vijeku

1

 

-

 

1

3

-

Pomoćne povijesne znanosti, I. dio

2

 

-

 

-

3

doc. dr. sc. Zlatko Đukić, nositelj

dr.sc. Domagoj Tomas, poslijedoktorand

Svjetska povijest 19. stoljeća

1

-

-

-

-

1

3

doc. dr. sc. Slađana Josipović Batorek

Luka Pejić, asistent

Pomoćne povijesne znanosti, II. dio

 

2

 

-

 

-

3

-

Strani jezik – engleski IV

                    - njemački IV          

-

-

2

2

-

-

2

dr. sc. Dubravka Kuna, viša predavačica

dr. sc. Ninočka Truck-Biljan, viša predavačica

Tjelesna i zdravstvena kultura IV

-

2

-

1

Željko Beissmann, viši predavač

 

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

 

 

 

 

 

Pregled povijesti crkve

-

1

-

-

-

-

-

-

1

2

doc.dr.sc. Slađana Josipović Batorek, nositelj

dr. sc. Tamara Alebić, poslijedoktorandica

novi asistent 

 

Napomena:  Za upis ljetnog semestra student mora s predmetima s drugog studija imati najmanje 60 ECTS bodova. Ako je student izabrao kombinaciju sa studijem Engleskog jezika i književnosti ili Njemačkog jezika i književnosti, onda ne upisuje strani jezik već upisuje jedan izborni predmet iz studija Povijesti (po izboru u zimskom ili ljetnom semestru).

Ukoliko je potrebno radi postizanja potrebnog broja ECTS-bodova, student može upisati izborne kolegije s I. godine preddiplomskog studija povijesti koje nije odslušao.

 

POVIJEST – PREDDIPLOMSKI STUDIJ                                                                   

(dvopredmetni studij)

listopad 2016.

 

IZVEDBENI PLAN NASTAVE

III. GODINA

Ak. god. 2016./2017.

 

V. zimski semestar

 

PREDMET

SATI TJEDNO

ECTS

NASTAVNIK

Nositelj predmeta ili izvođač dijela nastave

 

P

V

S

 

 

Povijest naroda jugoistočne Europe 1790.-1918.

1

-

-

-

-

1

3

doc. dr. sc. Zlatko Đukić

Sergej Filipović, asistent VS

Svjetska povijest 1918.-1945.

1

-

-

-

-

1

3

doc. dr. sc. Slađana Josipović Batorek

Luka Pejić, asistent

Hrvatska povijest 20. st. (1918.-1945.)

 

2

-

-

-

-

1

3

 

doc. dr. sc. Slađana Josipović Batorek

Luka Pejić, asistent

Hrvatska povijest 19.st. (1790.-1860.)

-

2

-

-

-

-

-

-

1

3

doc. dr. sc. Slađana Josipović Batorek, nositeljica

dr.sc. Domagoj Tomas, poslijedoktorand

Luka Pejić, asistent

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

 

 

 

 

 

Poljska kultura i civilizacija

 

-

-

-

-

-

2

3

doc. dr. sc. Slađana Josipović Batorek, nositelj

Malgorzata Stanisz, lektorica

Srednje i kasno brončano doba u Slavoniji

-

1

-

-

-

1

3

izv. prof. dr. sc. Jasna Šimić, nositeljica

dr. sc. Krešimir Bušić, poslijedoktorand

 

Napomena: Ukoliko je potrebno radi postizanja potrebnog broja ECTS-bodova, student može upisati izborne kolegije s I. i II. godine preddiplomskog studija povijesti koje nije odslušao.

 

  VI. ljetni semestar

 

PREDMET

SATI TJEDNO

ECTS

NASTAVNIK

Nositelj predmeta ili izvođač dijela nastave

 

P

V

S

 

 

Hrvatska povijest od 1860.-1918.

-

2

-

-

-

-

-

-

1

4

doc.dr.sc. Slađana Josipović Batorek, nositelj

dr.sc. Domagoj Tomas, poslijedoktorand

Luka Pejić, asistent

Svjetska povijest 20. st. (nakon 1945.)

1

-

-

-

-

1

3

doc. dr. sc. Slađana Josipović Batorek

Luka Pejić, asistent

Hrvatska povijest nakon 1945.

2

-

-

-

-

1

3

doc.dr.sc. Slađana Josipović Batorek

Luka Pejić, asistent

Programi za statističku obradu podataka povijesti

1

1(2)

-

3

mr. sc. Marija Bubalo, viša predavačica

 

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI:

 

 

 

 

 

Osnove web dizajna

-

1(2)

1

3

mr. sc. Marija Bubalo, viša predavačica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Završni rad

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

Napomena: Za upis ljetnog semestra student mora s predmetima s drugog studija imati najmanje 60 ECTS bodova.

Ukoliko je potrebno radi postizanja potrebnog broja ECTS-bodova, student može upisati izborne kolegije s I. i II. godine preddiplomskog studija povijesti koje nije odslušao.

Ukoliko student ne piše završni rad s temom iz preddiplomskog studija Povijesti, mora u tom studiju izabrati jedan izborni predmet koji nosi minimalno 3 ECTS boda.