Nastavnici


Odsjek za povijest

IME I PREZIME NASTAVNIKA

E-MAIL

SOBA

TELEFON

VRIJEME KONZULTACIJA

prof. dr. sc. Ivan Balta

ibalta@ffos.hr

 33

 494-639

 ponedjeljkom, 9,30-10,30

izv. prof. dr. sc. Jasna Šimić

eurinome_child@yahoo.com

 33

 494-639

 srijedom, 11,30-12,00

izv. prof. dr. sc. Dubravka Božić Bogović

dubravka.bozic.bogovic@gmail.com

 22

 494-648

 utorkom, 8,00-9,00

doc. dr. sc. Slađana Josipović Batorek

sjosipovic@ffos.hr

 79

 494-691

 utorkom, 9,30-10,30

doc. dr. sc. Zlatko Đukić

zdjukic@ffos.hr

 88

 494-706

 petkom, 16,30-17,30

doc. dr. sc. Denis Njari

dnjari@ffos.hr 

 59

 494-675

 ponedjeljkom, 13,15-14,00

doc. dr. sc. Domagoj Tomas

dtomas@ffos.hr

 79

 494-691 

 srijedom, 11,00-12,00

dr. sc. Krešimir Bušić, poslijedoktorand

kreso.busic@gmail.com  88

 494-706

 ponedjeljkom, 9,30-10,30

Luka Pejić, asistent

lpejic@ffos.hr   79  494-691  ponedjeljkom, 10,45-11,45

Sergej Filipović, asistent

sfilipovic@ffos.hr   59  494-675  utorkom, 12,20-13,05

Eldina Lovaš, vanjski suradnik

elovas@ffos.hr  59  494-675   srijedom, 17,00-18,00

doc. dr. sc. Anđelko Vlašić, vanjski suradnik

andelko.vlasic@gmail.com  59  494-675  ponedjeljkom, 13,00-14,00

dr. sc. Danijel Jelaš, vanjski suradnik

danijel.jelas@gmail.com  59  494-675

 utorkom, 17,30-18,30