Poslanje


Odsjek za povijest

Poslanje:

  • osigurati, postići i promicati izvrsnost u obrazovnom i znanstvenom djelovanju u području povijesne znanosti kako bi spomenuto djelovanje bilo prepoznatljivo na razini Fakulteta, Sveučilišta te na nacionalnoj i međunarodnoj razini čime bi Odsjek pridonio obrazovanju budućih stručnjaka koji bi stečenim znanjima i vještinama djelovali u pravcu boljitka Fakulteta, Sveučilišta, Osječko-baranjske županije, a šire i hrvatskog društva u cjelini
  • trebalo bi težiti što boljoj organizaciji studija povijesti kako bi studenti stečena znanja mogli što kvalitetnije primijeniti u svom budućem nastavničkom i znanstveno-istraživačkom radu