Studentska udruga ISHA-Osijek


Odsjek za povijest

ISHA-Osijek je udruga studenata povijesti koja djeluje pri Filozofskom fakultetu u Osijeku. Osnovana je 2007. i podružnica je međunarodne udruge studenata povijesti ISHA (International Students of History Association).

Studenti okupljeni u ovoj udruzi inicijatori su ideje za pokretanje časopisa Essehist čiji je prvi broj objavljen u prosincu 2009.

Aktualni predsjednik međunarodne ISHA-e za 2018. je naš student Adam Tuković.

Facebook profil

Web stranica (seminari i konferencije)

Blog