Suradnja


Odsjek za povijest

Suradnja sa stranim institucijama

Justus-Liebig-Universität (Gießen) - suradnja na GIP projektu (DAAD-Projektnr.: 57338369) „Spuren deutscher Sprache, Literatur und Kultur in Kroatien" ("Tragovi njemačkoga jezika, književnosti i kulture u Hrvatskoj")

ELTE Savaria Egyetemi Központ (Szombathely) - suradnja na projektu EFOP 3.4.3. (Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program)

Történettudományi Intézet, Bölcsészettudományi Kar, Pécsi Tudományegyetem (Odsjek za povijest Filozofskoga fakulteta u Pečuhu) - suradnja od akademske godine 2018./2019.

Suradnja s domaćim institucijama i društvima

Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje

Muzej Slavonije u Osijeku

Državni arhiv u Osijeku

Ogranak Matice hrvatske Osijek

Društvo za hrvatsku povijesnicu - Osijek