Ustrojstvo


Odsjek za povijest

VODITELJ ODSJEKA

doc. dr. sc. Slađana Josipović Batorek

 

ZAMJENIK VODITELJA ODSJEKA

doc. dr. sc. Zlatko Đukić

 

KOORDINATOR ZA ZNANOST

dr. sc. Domagoj Tomas

 

ECTS KOORDINATOR

Luka Pejić, asistent

 

KATEDRA ZA NACIONALNU POVIJEST

izv. prof. dr. sc. Jasna Šimić, voditeljica katedre

prof. dr. sc. Ivan Balta

doc. dr. sc. Slađana Josipović Batorek

dr. sc. Domagoj Tomas, poslijedoktorand

Luka Pejić, asistent

 

KATEDRA ZA SVJETSKU POVIJEST I POMOĆNE POVIJESNE PREDMETE

doc. dr. sc. Zlatko Đukić, voditelj katedre

izv. prof. dr. sc. Dubravka Božić Bogović

doc. dr. sc. Denis Njari

dr. sc. Krešimir Bušić, poslijedoktorand

Sergej Filipović, asistent

 

VANJSKI SURADNICI

Danijel Jelaš, asistent

Eldina Lovaš, asistentica

Anđelko Vlašić, asistent