Naslovna


Odsjek za povijest

Voditeljica Odsjeka za povijest:

doc. dr. sc. Slađana Josipović Batorek

 

Zamjenik voditeljice Odsjeka za povijest:

doc. dr. sc. Zlatko Đukić

Terenska nastava u okviru kolegija Slavonija i Srijem u srednjem vijeku

Datum objave: 08.11.2017.


Dana 4. studenog 2017. godine kao dio seminarske nastave u sklopu kolegija Slavonija i Srijem u srednjem vijeku održana je terenska nastava na temu srednjovjekovnih lokaliteta i materijalne baštine u Slavoniji. Terenska je nastava uključivala obilazak nekoliko značajnijih slavonskih srednjovjekovnih lokaliteta, relevantnih za teme povijesti gradova, plemićkih obitelji i crkvenih institucija. To su dvorac u Valpovu, franjevačka crkva u Našicama, templarska romanička crkva u Martinu kod Našica, grad Ružica kod Orahovice, utvrda u Kaptolu te gradsko središte Požege s srednjovjekovnom franjevačkom i dominikanskom crkvom. Studenti su se upoznali sa stalnim postavima Muzeja Valpovštine te Gradski muzej Orahovica uz stručno vodstvo. Također, terenska nastava je uključivala i seminarska izlaganja in situ s temama Valpovo u srednjem vijeku, Našice u srednjem vijeku, Srednjovjekovni grad Ružica, Ilok u srednjem vijeku, Požega u srednjem vijeku i Đakovo u srednjem vijeku.

Studenti su tako imali prilike upoznati jedan važan segment slavonske profane i sakralne srednjovjekovne baštine, stilske karakteristike građevina i njihov historijat te srednjovjekovni urbanizam na ovim prostorima te srednjovjekovnu topografiju. Susret sa srednjovjekovnom baštinom, omogućio je bolje razumijevanje i kontekstualiziranje gradiva obrađenog na redovnoj nastavi. U konačnici, ova terenska nastava je doprinijela boljem ukupnom poznavanju zavičajne povijesti, koja će svakako biti važna budućim nastavnicima povijesti u njihovom radu.