Poziv na predstavljanje knjige D. Njarija MAĐARI ISTOČNE SLAVONIJE IZMEĐU DVAJU SVJETSKIH RATOVA