PPDMI - OBAVIJEST O DRUGOM UPISNOM ROKU


PPDMI - OBAVIJEST O DRUGOM UPISNOM ROKU

OBAVIJEST O DRUGOM UPISNOM ROKU PROGRAMA PEDAGOŠKO-PSIHOLOŠKO-DIDAKTIČKO-METODIČKE IZOBRAZBE U AKADEMSKOJ GODINI 2017./2018.

 

Filozofski fakultet Osijek, u akademskoj godini 2017./2018., organizira drugi upisni rok Pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičke izobrazbe namijenjene stručnjacima nenastavničkih profila koji se osposobljavaju za izvođenje nastave u osnovnim i u srednjim školama te fakultetima.

Program mogu upisati:

  1. pristupnici koji su završili sveučilišni diplomski nenastavnički studij prema starom ili prema novom (bolonjskom) programu,
  2. pristupnici koji su završili preddiplomski sveučilišni ili stručni studij (i stekli minimalno 180 ECTS),
  3. pristupnici koji su završili gimnaziju.

Svaki pojedini predmet iz programa Pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičke izobrazbe uključuje ECTS bodove, što znači da završetkom programa polaznici ostvaruju ukupno minimalno 55 ECTS bodova iz područja pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičkih kompetencija potrebnih za nastavni rad u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 136/14i 152/14, članak 105., stavak 6. i stavak 7., izmjena i dopuna NN 07/17). Program Pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičke izobrazbe polaznici završavaju uspješnim polaganjem ispita iz svih predmeta predviđenih nastavnim planom i programom.

Nastava se organizira na Filozofskom fakultetu u Osijeku subotom od 8.30 do 15.30 sati, a za polaznike udaljene više od 200 km od Osijeka nastava se organizira putem interneta. Dodatne informacije o programu Pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičke izobrazbe mogu se naći na mrežnoj stranici  Programa za pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičku izobrazbu Filozofskoga fakulteta (http://www.ffos.unios.hr/pedagosko-psiholosko-didakticko-metodicku-izobrazba/naslovna).

Pristupnici koji žele u ovom upisnom roku upisati program Pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičke izobrazbe mogu se  prijaviti, e-mailom na adresu: ppo@ffos.hr  ili poštom na adresu: Filozofski fakultet Osijek, Lorenza Jägera 9, 31000 Osijek, s naznakom Pedagoško-psihološko-didaktičko-metodička izobrazba (kratica: PPDM izobrazba).

Prijava treba sadržavati osnovne podatke o polazniku, a prijavni obrazac pristupnici mogu preuzeti ovdje. Cijena programa iznosi 8.450,00 kn i može se platiti u dva obroka. U cijenu izobrazbe uključeno je i izdavanje potvrde o završenoj pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičkoj izobrazbi u iznosu od 250,00 kn.

Upis nove skupine polaznika Pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičke izobrazbe bit će 27. siječnja 2018. nakon prijama koji će biti u Svečanoj dvorani Filozofskoga fakulteta (II. kat) s početkom u 8,30 sati.

Na upis je obvezan dolazak pristupnika ili (izuzetno) osobe u zamjeni jer se tada potpisuje ugovor između Filozofskog fakulteta i polaznika izobrazbe, polaznici ispunjavaju obrasce koji sadrže podatke bitne za cjelokupno funkcioniranje PPDM izobrazbe te dobiju sve informacije potrebne za pohađanje i uspješan završetak programa izobrazbe.

Na upis je potrebno ponijeti sljedeće:

- original (na uvid) i presliku diplome o završenom fakultetu (školi) (nije potrebna javnobilježnička ovjera)
- presliku rodnoga lista
- presliku domovnice
- 1 fotografija (3,5 x 4,5 cm).

Prvi obrok školarine, u iznosu od 4.450,00 kuna, treba uplatiti nakon upisa, odnosno nakon što se polazniku račun dostavi na njegovu mail adresu, a drugi obrok do 01.lipnja 2018. na IBAN Filozofskoga fakulteta: HR8423600001102484368, poziv na broj – polaznikov OIB. Način ispunjavanja uplatnice polaznici mogu vidjeti ovdje.

Nastava počinje 27. siječnja 2018. 12,30 sati. Raspored sati nastave te ostale obavijesti polaznici će dobiti pri upisu te će se nalaziti na stranicama Programa PPDM izobrazbe.

 

Kontakt: 

Doc. dr. sc. Renata Jukić, voditeljica Programa Pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičke izobrazbe
e-mail: rjukic@ffos.hr