Predaja ugovora za subvenciju privatnog smještaja


Rok je 15. listopada

 

Obavijest se odnosi na studente koji su ostvarili pravo na subvenciju privatnog smještaja za akademsku godinu 2018./19.

Isti su dužni najkasnije do 15. listopada donijeti popunjene i potpisane ugovore u Studentski dom Ivana Gorana Kovačića.

Više informacija možete pronaći ovdje.