Predavanje profesora Angusa Phillipsa sa sveučilišta Oxford Brooks: Reading the cover


U petak, 19. svibnja u 16.30 profesor Angus Phillips sa sveučilišta Oxford Brooks održat će u Svečanoj dvorani Filozofskog fakulteta (dvorana 60) predavanje Reading the cover.

Na predavanje su pozvani svi studenti koje zanima suvremeno nakladništvo i moderna vizualna komunikacija.

Nakon predavanja u predavaonici 47 organiziran je susret i razgovor profesora Phillipsa sa studentima Diplomskog studija nakladništva.