PREDSTAVLJANJE "SVETOG PISMA STAROG' I NOVOG' ZAKONA" U PRIJEVODU MATIJE PETRA KATANČIĆA


Najstariji prijevodi dijelova Biblije na hrvatski jezik su lekcionari i evanđelistari iz XIV. stoljeća. Riječ je o prijevodu koji je sačinio Matija Petar Katančić.

Predstavljanje knjige:

 

SVETO PISMO STAROG' I NOVOG' ZAKONA, preveo MATIJA PETAR KATANČIĆ, popravljeno izdanje

Hrvatsko biblijsko društvo – Synopsis – Naša ognjišta, Tomislavgrad, Zagreb – Sarajevo – Tomislavgrad, 2016.

 

Pripremili:

 

Marko Tomić

Ivan Jurčević

Karlo Višaticki

 

O djelu govore:

 

prof. dr. sc. Loretana Farkaš (Filozofski fakultet Osijek)

prof. dr. sc. Ivan Jurčević, sveuč. prof. u miru (Filozofski fakultet Osijek)

prof. dr. sc. Karlo Višaticki (Katolički bogoslovni fakultet Đakovo)

gosp. Damir Lipovšek u ime izdavača.

 

Petak, 17. ožujka 2017. u 11.00 sati

Filozofski fakultet Osijek (Svečana dvorana)

 

Najstariji prijevodi dijelova Biblije na hrvatski jezik su lekcionari i evanđelistari iz XIV. stoljeća. Pokušaji prijevoda cjelovite Biblije uslijedili su početkom XVI. stoljeća (Bartol Kašić, Stjepan Rusić, protestantski pokušaji), ali do prvog cjelovitog tiskanog prijevod Biblije došlo je tek u XIX. stoljeću. Riječ je o prijevodu koji je sačinio Matija Petar Katančić. Prijevod je objelodanjen nakon Katančićeve smrti 1832. godine, iako je na koricama otisnuta 1831. godina, u Budimu. Tiskanje su kraju priveli Katančićeva subraća Grgur Čevapović, koji je umro godinu prije objave djela, te Adalbert Horvat i Bazilije Katanović.

Novo izdanje Katančićeva prijevoda Svetog pisma  starog’ i novog’ zakona objavilo je Hrvatsko biblijsko društvo iz Zagreba sa sunakladnicima Synopsisom (Zagreb – Sarajevo) i Našim ognjištima (Tomislavgrad). Priređivači izdanja su Marko Tomić, Karlo Višaticki i Ivan Jurčević. Riječ je o izdanju u kojemu nisu učinjene nikakve sadržajne promjene u tekstu, već samo slovne izmjene za koje je I. Jurčević smatrao da mogu smetati suvremenom čitatelju: cs > č, ch > ć, sh > š, x >ž. Ispušten je i latinski tekst, a prije hrvatskoga ostavljeni su Katančićev i Čevapovičev predgovor. Nakon biblijskoga teksta nalazi se Katančićev glosar. Iako kroatistička znanost Katančiću posvetila pozornost (Josip Hamm, Radoslav Katičić, Loretana Frakaš, Stanislav Marijanović), priređivači napominju: „Znanstvenoj i široj publici dajemo ovaj tekst Katančićeva prijevoda Svetog pisma s nadom i željom da se nađe što više ljubitelja i širitelja Riječi Božje. U nadi da će ovo izdanje obradovati ljubitelje Svetog pisma, te kroatiste i povjesničare, te možda čak koga potaći da se malo prisjeti i pozabavi Katančićem, smatramo da je i ovaj posao pokušaj ne zaboraviti velikane naše povijesti i naše biblijske kulture.“