Program mobilnosti Erasmus+


Poštovani studenti Filozofskog fakulteta u Osijeku,

Zahvaljujući programu međunarodne razmjene LLP Erasmus+ (2014.-2020.), dio svoga visokoškolskoga obrazovanja možete ostvariti na inozemnim visokoškolskim institucijama s kojima je FFOS ostvario bilateralnu suradnju.

Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku (UNIOS) putem svoje Sveučilišne službe za međunarodnu i međusveučilišnu suradnju redovito objavljuje i provodi natječaje za mobilnost studenata za studijski boravak ili stručnu praksu ili kombinirani studijski boravak i stručnu praksu u okviru programa Erasmus+ za razdoblje 2014.-2020. Obavijest o tim natječajima objavljuje i FFOS na svojim mrežnim stranicama.

Napominjemo da su provedba natječaja i odabir kandidata u nadležnosti UNIOS-a. Ni akademski Erasmus-koordinator ni ECTS-koordinatori ustrojbenih jedinica FFOS-a nisu uključeni u navedene aspekte realizacije studentske mobilnosti, stoga vas za sva pitanja i informacije vezane uz prijave na natječaj upućujemo na mrežnu stranicu UNIOS-a (http://www.unios.hr) i na Sveučilišnu službu za međunarodnu i međusveučilišnu suradnju.

Posebnu pozornost obratite na korisne izvore informacija o programu Erasmus+ dostupne na poveznici Međunarodna suradnja na mrežnim stranicama UNIOS-a (http://www.unios.hr):

Pravilnik o Erasmus programu međunarodne mobilnosti (donošenje novog Pravilnika očekuje se krajem listopada 2014.)

Upute studentima za prijavu na natječaj i realizaciju mobilnosti

Molimo vas da prilikom razmatranja prijave na natječaj za ostvarivanje mobilnosti Erasmus+ obavezno dobro proučite navedene Upute i Pravilnik.

Za pomoć se možete obratiti i Erasmus-savjetovalištu Filozofskog fakulteta koje su ustrojili i koje vode naši studenti-volonteri s iskustvom u mobilnosti.

Na ovoj poveznici objedinili smo i objavili dodatne informacije vezane uz one aspekte ostvarenja mobilnosti u okviru programa Erasmus+ koje, zbog specifičnog ustroja FFOS-a u odnosu na ostale sastavnice UNIOS-a, nećete naći na gore navedenim poveznicama. Stoga vas molimo da ih obavezno proučite prije prijave na natječaj. Informacije su svrstane u nekoliko tematskih područja:

1. Erasmus+ i FFOS: tko je tko u sustavu Erasmus+ FFOS-a?
2. Obveze studenata prije odlaska na mobilnost
3. Obveze studenata tijekom mobilnosti
4. Obveze studenata nakon povratka s mobilnosti
5. Erasmus+: popis inozemnih partnerskih institucija 2014./2015.
6. Korisni dokumenti i sadržaji
7. Dosadašnja iskustva studenata.


Sve potrebne obrasce i dokumente koji se spominju u navedenim poglavljima možete pronaći ovdje: